Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Bijdrage Meerjarenbegroting 2018-2021

Begroting 2018

De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019, 2020 en 2021 stelt dat het tij gekeerd is. Na de forse bezuinigingen van afgelopen jaren is er nu weer budget om te investeren in de stad. VV2000/Leefbaar Vlaardingen kan niet anders dan het college hier een compliment voor te geven.

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een ongeplande winst van € 1,85 miljoen euro wat tegen alle verwachtingen in geïnvesteerd kan worden in de stad en dat is heel hard nodig. Hoewel onze partij altijd graag wat extra geld op de plank heeft liggen voor onvoorziene zaken zegt het college alles op orde te hebben, geen vuiltje aan de lucht dus, de raad kan weer met initiatieven komen en dat doen wij dus ook.

Veiligheid

Leefbaar Vlaardingen is geschokt door de cijfers! Het gaat helemaal niet goed in Vlaardingen. Volgens de indicatoren is het levensgevaarlijk in Vlaardingen en hoewel wij dat zo niet dagelijks ervaren uiteraard zijn deze cijfers echt niet meer acceptabel. Om hier op korte termijn een plan van aanpak voor te maken zal ONS Vlaardingen hier straks mede namens de Leefbaren een motie over indienen.

Motie beëindigen overlast

Hoewel het na een intensieve controle een tijdje goed gegaan is in de Westwijk zien we het nu alweer terug lopen. College 1 grote controle is echt niet genoeg, dagelijks handhaven is hier echt noodzakelijk. Hoe gaat u deze problemen nu echt aanpakken?

Motie Wet aanpak woonoverlast

Helaas wordt de meeste woonoverlast veroorzaakt door moelanders. Het college heeft zelf aangegeven dat er duizenden moelanders in de stad wonen echter de helft staat niet ingeschreven in de gemeente. Daarnaast is het grote probleem de verhuur van particulier bezit daar heeft u veel te weinig zicht op. Heeft u er al eens over nagedacht om bv de Buitenlijn ook in te zetten als meldpunt waar burgers kunnen aanmelden dat zij overlast gevende moelanders als buren hebben. Volgens onze fractie krijgt u op die manier heel snel in kaart waar al die niet ingeschreven moelanders wonen en kunt u ook gericht actie ondernemen.

Openbaar groen

Het groenplan Vlaardingen, Blijvend groen. Dat zien wij onvoldoende terug in de stad. Bij nieuwbouwprojecten (Drieënhuyzen) is vaker de buitenruimte niet op orde dan wel, dit moet echt verbeteren. Ook bij herstructurering projecten zoals de VOPwijk wordt de bestrating in orde gebracht maar blijft het planten van groen uit! Het gevolg is dat alle perken die nog beplant moeten worden nu als hondentoilet gebruikt worden.

Milieu en duurzaamheid

Door de collegebesluitenlijst van gisteren weten wij dat het college onze zorgen deelt. Zolang nog wordt toegestaan dat alle projecten die genoemd staan in Actieplan Wonen nog opgeleverd mogen worden met gas zal Vlaardingen over 30 jaar niet energieneutraal zijn. Wij betreuren wel dat dit stuk pas gisteren aan de raad is gezonden.

Vlaardingen is een vieze stad, hoe is het mogelijk dat anno 2017 Vlaardingers 100 kilo per persoon meer afval hebben dan de rest van Nederland? Hoewel onze fractie niets voelt voor dwangmethodes om dit op te lossen gaan wij graag in gesprek met het college om hier een beter plan van aanpak voor te maken.

Verkeer en Mobiliteit

De Marathonweg, wij hebben u hier in de afgelopen jaren zo vaak over aangesproken. Al minstens 16 jaar in de top 10 van meest vervuilende wegen van Nederland. Nu heeft u van deze raad de enige echte oplossing in handen gekregen te weten, op en afritten aan de Blankenburgtunnel en u treuzelt, zeurt over de naam van deze tunnel. Wij hebben er geen woorden voor! Ga uw werk doen en regel het voor de inwoners!

Dan op blz. 25 Reserve binnenstad en parkeren, bij de behandeling hebben wij u duidelijk aangegeven dat het hier om een éénmalige storting zou gaan echter lezen wij in uw begroting 2018 dat u ervan uit gaat dat deze storting structureel zal worden. Vertel eens, waar haalt u die wijsheid vandaan?

Het parkeerbeleid is al jaren een doorn in onze ogen. De inkomsten zijn een melkkoe en hoewel wij het zeker niet met dat beleid eens zijn konden wij het in de bezuinigingsjaren nog wel begrijpen, u had het geld nodig, maar nu niet meer want het gaat goed in Vlaardingen. U bent in control! Kunt u nog eens toelichten waarom u de vergunningen voor onze inwoners dan niet goedkoper maakt. Terug naar de eerste gratis en de tweede naar bv. € 50?

Motie Onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groen

De afgelopen jaren heeft VV2000 u meerdere malen gewaarschuwd over de gevolgen van de door u gevolgde bezuinigingsslag op dit dossier. Samen met de VVD, AOV en SBV bleven wij roepen dat ook de provincie hier hun zorgen over uitsprak. Na lange tijd roepen kwam ook de PvdA aan boord die stelde dat nog langer op niveau sober blijven tot kapitaalvernietiging zou gaan leiden.

Langzaam aan drong de realiteit in deze raad door en steeds meer partijen kwamen tot het inzicht dat er wat moest gebeuren. Naast de motie zoals ingediend bij de Voorjaarsnota 2017 om het budget te verhogen maken wij de keuze om uit de meevaller van 2017 nog een extra impuls mee te geven de aankomende jaren. De PvdA zal hier zo een amendement voor indienen.

Wonen

Er wordt goed gebouwd in Vlaardingen en dat is top natuurlijk. Wat opvalt is dat nagenoeg alle woningen uit zowel het koop als het huursegment middelduur tot duur zijn en hoewel dat een onderdeel is van Actieplan Wonen hebben wij ook met u afgesproken dat er ook kwalitatief goede nieuwe woningen in het goedkopere segment moeten worden gebouwd. Wanneer kunnen wij deze ontwikkeling verwachten college?

Zorgwoningen

Zorgwoningen in Vlaardingen zijn hard nodig. Het project Drieënhuyzen Zuid is klaar (behalve de buitenruimte) en bijna alle woningen zijn inmiddels verhuurt. Helaas blijft er nog een grote groep senioren in Vlaardingen over die ook een zorgwoning nodig hebben maar die buiten de boot vielen voor dit project. Graag gaan wij in gesprek om in de aankomende jaren een passend woonbeleid op te ontwikkelen want wij zien mogelijkheden genoeg.

Particuliere woningverbetering

Bij waren wij met de uitbreiding van dit project naar de VOPwijk. Het doel van ons voorstel was juist om dit project toegankelijk te maken voor kleinere VVE`s, echter door aangepast beleid vanuit de SvN zal dit project in deze hoedanigheid niet gaan slagen in deze wijk. Creatieve oplossingen dienen gevonden te worden voor dit probleem en wij vragen u dan ook ons hierover te op korte termijn informeren.

U hoeft het niet allemaal zelf te verzinnen een aantal MRDH gemeenten zijn al aan het experimenteren omdat zij tegen dezelfde problemen aan liepen. De constructie van een persoonlijke lening (tegen lage rentestand en terugbetaling in 15 jaar) zal wellicht wel goed werken in de wijk Ambacht. Graag horen wij hoe het college aankijkt tegen een mogelijke uitbreiding van het project in deze wijk.

Onderwijs, Economie en Haven

Hoewel het college probeert slagen te maken blijft onderbelicht hoe slecht Vlaardingen er voor staat. Teveel vroegtijdige schoolverlaters zonder start certificaat, veel te weinig werkgelegenheid en onze havens kosten meer dan dat ze opbrengen!

Het college onderneemt te weinig om meer werkgelegenheid te creëren en daar waar ze hun best doen wordt vooral Stroom Opwaarts door de strot geduwd en wie een bedrijf aanneemt maakt de ondernemer graag zelf uit en terecht. Wij vinden dat dit college aan dit dossier te weinig getrokken heeft en verwachten ook niets meer.

Aan de collega`s doen wij de oproep om vooral in hun verkiezingsprogramma`s in te gaan op deze materie want het zal het probleemdossier van de volgende raad gaan worden.

Sociaal Domein

Stroom Opwaarts, regelmatig worden wij aangesproken op het beleid van Stroom Opwaarts en helaas is dit zelden positief. Klachten van mensen uit de bijstand, mensen uit de sociale werkvoorziening en door ondernemers. De klachten die wij horen beperken zich niet alleen tot Vlaardingen, vanuit Schiedam en Maassluis horen we hetzelfde. Kan het college vertellen hoeveel miljoen extra geïnvesteerd dient te worden om dit bedrijf normaal te laten functioneren zoals we hebben afgesproken?

Participatie

Inwoners doen mee schrijft het college. Dat klopt maar helaas vaak in de verkeerde volgorde zoals de raad heeft ervaren in het afgelopen jaar. Wat gaat het college hier aan doen?

Zorg

Eenzaamheid is volksziekte nummer 1. Uitstekend dat u hier nu mee aan de slag gaat hoewel wij het rijkelijk laat vinden. Om direct een pilot te starten om deze ziekte te bestrijden zal het AOV straks een amendement neerleggen.

Jeugdzorg

Schrikbarende cijfers over onze jeugd en hoewel het college aangeeft dat er geen wachtlijsten zijn in de jeugdzorg en alle regelingen open einde regelingen zijn melden zich bij ons mensen die op een niet bestaande wachtlijst staan??? Ook lezen wij op websites van scholen dat het dyslectisch budget op is en dat de kinderen tot 1 januari 2018 geen lessen meer kunnen krijgen. Legt u het ons even uit?

VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft niet het gevoel dat u in control bent op dit domein. Er wordt onvoldoende gemonitord en geëvalueerd en het aangenomen beleid van eind 2014 is nagenoeg in takt gebleven. 3 jaar na de invoering is dit echt niet meer acceptabel!

Kunst en Cultuur

Bij de Voorjaarsnota 2017 hebben veel partijen samen gewerkt om de Stads te redden, dat is ons met elkaar gelukt en het college heeft bijna alles netjes verwerkt in deze begroting.

Het Museum Vlaardingen

Zoals al bekend gemaakt door deze partij zal het Museum Vlaardingen zich moeten conformeren aan de nota de Creatieve Stad (aangenomen januari 2013). Voordat grotere investeringen overwogen kunnen worden zullen zij samen met de Stads, Kade 40 en de Kroepoekfabriek een officiële, serieuze samenwerking aan moeten gaan.

Dat ze elkaars concurrenten zijn, daar hebben wij u in 2012 al voor gewaarschuwd maar de raad heeft deze nota vastgesteld en daar zal het museum zich aan moeten houden. Indien zij blijven weigeren zich hieraan te committeren zullen wij bij de voorjaarsnota 2018 wellicht andere minder positieve overwegingen amenderen.

Sport en Recreatie

Hoewel dit domein aardig op orde is betreuren wij wel dat dit college er niet in geslaagd is de noodzakelijke bouw van een nieuwe sporthal in de Vopwijk te realiseren. Verder uitstel is echt geen optie en dat weet u zelf ook!

Financiën

Met betere tijden in deze begroting hadden wij gehoopt dat het college de keuze zou maken om dit jaar de gemeentelijke lasten te bevriezen. Helaas verhoogt u deze wederom. De afgelopen jaren hebben wij u gezegd dat u de inwoners ook moet geven waar ze voor betalen. Draagvlak in deze raad is er niet om de lasten te bevriezen dus wij zullen dit ook niet amenderen.

Verder zien wij nog een aantal opmerkelijke ontwikkelingen maar wij willen niet al het gras voor de voeten van de andere partijen wegmaaien. En hoewel we ze nu niet benoemen kunnen wij aansluiten op dit onderwerp met de opmerkingen van AOV, ONS, VVD en SBV.