Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

In het nieuws

Ivana Somers kandidaat wethouder

VLAARDINGEN – Mocht het zover komen dat VV2000/Leefbaar Vlaardingen gaat meedoen in een nieuw college dan is lijsttrekker Ivana Somers de eerst aangewezen kandidaat-wethouder voor de partij. Dat hebben de Leefbaren afgelopen dagen bekend gemaakt op de eigen website. Leefbaar Vlaardingen heeft samen met Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) en het Algemeen Ouderen Verbond een ‘strategische alliantie’ gesloten waarin Somers in een college deze drie partijen zal vertegenwoordigen. ,,Dit doen wij enerzijds om de stad bestuurbaar te houden  en anderzijds om geen onnodige extra kosten te maken(geen extra wethouders)’’, aldus Leefbaar Vlaardingen.

Vlaardingen24, https://vlaardingen24.nl/nl/nieuws/politiek/ivana-somers-kandidaat-wethouder/21102
VV2000/LV netjes aan de slag

We hebben weloverwogen voor de kalme tactiek gekozen. Zijn achter de schermen hard aan de slag gegaan. Dat was/is nodig, want Vlaardingen staat er nog steeds niet al te best voor. We hebben met andere partijen meegedacht en -gewerkt en voorstellen mede ingediend en onderschreven. Het is je taak als raad de stad te besturen, dat hebben we gedaan. Zonder uiteraard onze kritische Leefbaar blik te verliezen. Aan onzin en betutteling doen we niet mee.

Peter Joore, De Vlaardinger (https://devlaardinger.nl)
https://devlaardinger.nl/Politiek/Artikel/vv2000lv-netjes-aan-de-slag
peter@devlaardinger.nl
Raymond van Haren: Meer grip op inburgering

Al in 2013 is de wet inburgering gewijzigd. Het Rijk beoogt in deze gewijzigde wet de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige te versterken. Met andere woorden: migranten en asielgerechtigden dienen zelf zorg te dragen voor hun inburgering in Vlaardingen.Immers van de gemiddelde inwoner van Vlaardingen  wordt OOK verwacht dat hij/zij zelfredzaam is, deelneemt aan de samenleving en investeert in eigen kennis en vaardigheden. Ditzelfde mogen we daarom verwachten van de asielzoeker en de statushouder.  

Vlaardingen24, https://vlaardingen24.nl/nl/nieuws/politiek/meer-grip-op-inburgering-door-gemeente-nodig/20533