Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Arbeidsmigranten (uit Midden en Oost-Europa)

Overlast van arbeidsmigranten moet stevig worden aangepakt. Vervuiling op straat, met 5 man een driekamerwoning betrekken en dronken, schreeuwend over straat gillen naar elkaar is in veel straten de orde van de dag. VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt dat er stevige regels moeten komen om dit soort woonoverlast aan banden te leggen.

Wie zich niet aan deze regels houdt krijgt hoge boetes. Wij vinden het te gek voor woorden dat de het huidige gemeentebestuur niet eens weet hoeveel arbeidsmigranten in Vlaardingen wonen.

De voorzichtige gok van dit bestuur is dat minimaal 1000 mensen niet als woonachtig staan ingeschreven. Wij denken dat dit er veel meer zijn. Kijk in de straten om u heen en vergelijk dat met de cijfers van bijvoorbeeld afval in Vlaardingen. Niemand gelooft toch zeker dat Vlaardingers per jaar, 100 kilo per persoon meer afval weggooien dan inwoners van andere steden!

Te veel in te klein

De gemeente heeft afspraken gemaakt met 2 uitzendbureaus om de huisvesting om hun arbeidsmigranten te regelen. Huidige locatie is de Valkenhof en hier is het netjes geregeld. Er is een huismeester. Wanneer regels overtreden worden, heeft dit grote consequenties voor de arbeidsmigrant.

Echter het blijkt dat steeds meer appartementen worden opgekocht door andere uitzendbureaus en investeerders, waardoor u steeds meer arbeidsmigranten in uw woonwijk ziet. Vaak wonen zij met te veel mensen in een te kleine ruimte! 

VvE’s worden aan hun lot overgelaten en hebben geen mogelijkheid om de leefbaarheid in en rondom hun complex te bewaken. Door de grote doorloop is het einde zoek, heb je de ene groep net opgevoed, kan je aan de volgende beginnen.

Grootschalige huisvesting

Wij willen geen grootschalige huisvesting voor Polen of andere MOE-landers aan de Zwanensingel of aan de Nijverheidsstraat.

Mogelijkheden

Leefbaar vindt dat er een goed beleid moet komen voor arbeidsmigranten. Er is veel meer mogelijk dan wat de gemeente Vlaardingen nu doet! Dit lost zoveel problemen op!

!
  • Apart meldpunt overlast
  • Registratie van arbeidsmigranten
  • Een verhuurvergunning wordt verplicht voor de verhuur van appartementen door uitzendbureaus en investeerders
  • Integratie van arbeidsmigranten bevorderen
  • VvE’s effectief ondersteunen
  • Invoeren bestuurlijke boete
  • Geen grootschalige huisvesting in woonwijken