Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Armoedebestrijding

Steeds meer Vlaardingers hebben moeite financieel rond te komen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen zou het liefst zien dat er geen armoedebestrijding nodig zou zijn. Helaas wordt de groep die armoedebestrijding nodig heeft steeds groter.

Draagkracht als indicatie

Er is namelijk ook een grote ‘vergeten’ groep modaal verdieners, die vaak te veel verdienen om aanspraak te maken op de diverse regelingen. Hierdoor vallen zij buiten de boot. Ziekte, schulden, scheidingen of het kwijtraken van een baan kan iedereen overkomen. Door naar draagkracht te kijken, kan ook die groep geholpen worden. Leefbaar heeft de afgelopen jaren hier al aandacht voor gevraagd en wij willen dat er nu echt maatwerk  wordt toegepast. Zodat ook deze groep hardwerkende geholpen kan worden.

Jeugdpas

Kinderen die in armoede opgroeien, worden daar dagelijks mee geconfronteerd. Zij kunnen niet meedoen met sport- of culturele activiteiten of schooluitjes. Hebben geen nieuwe kleding als dat nodig is en kunnen niet trakteren als ze jarig zijn. Daarom heeft Leefbaar het initiatief genomen om te komen tot een jeugdpas met als doel ook kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen te laten participeren.

Laagdrempelig en duidelijk

In Vlaardingen is er veel beleid voor armoedebestrijding. Maar niemand weet wat wel of niet goed werkt en mensen zien door de bomen het bos niet meer! Armoedebestrijding moet laagdrempelig en duidelijk zijn, zodat tijdig  geholpen kan worden!

Integrale aanpak

Leefbaar is van mening dat de gemeente een essentiële rol speelt in het bestrijden en voorkomen van armoede. Dit kan de gemeente niet alleen. Daar zijn de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de stad bij nodig. Armoede kan immers alleen effectief bestreden worden door samenwerking. Een integrale aanpak van ondersteuning aan kwetsbare inwoners moet ervoor zorgen dat zij (weer) actief deel kunnen (blijven) nemen in de samenleving. Participatie en voorkomen van sociaal isolement zijn immers essentieel om uit de armoede te komen en te blijven.

!
  • Armoedebestrijding op basis van draagkracht
  • Beleid om armoede te voorkomen
  • Doeltreffende armoedebestrijding
  • Rotterdampas voor minima en Jeugdpas voor kinderen