Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Duurzaamheid

VV2000/ Leefbaar Vlaardingen is voor duurzaamheid! Dit moet betaal- en bereikbaar zijn voor iedere Vlaardinger en bijdragen aan de leefbaarheid van Vlaardingen.

Participatie

Naast de bekende duurzaamheidsuitgangspunten zoals CO2 neutraal bouwen, zonnepanelen op daken leggen en windenergie gebruiken is het hoog tijd om verder te kijken. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. De meest duurzame innovatieve ideeën komen uit de maatschappij zelf, bij jou vandaan.

De gemeente moet goede oplossingen voor problemen verbinden met het bedrijfsleven, niet alleen lokaal maar ook in de metropoolregio, zo werken we met elkaar in plaats van langs elkaar. Leefbaar wil betaalbare en schone energievoorziening in Vlaardingen en dat kan op meerdere manieren gerealiseerd worden.

Jouw Straat

Wind, water en zon hebben we volop in de stad maar we maken er niet genoeg gebruik van, dat gaan we beter doen in de aankomende vier jaar door o.a. bestaande subsidieregelingen actief onder de aandacht te brengen. Maar denk ook eens aan vergroening in de straat. Met een wijkdeal kost je dat niets! Je krijgt er een gezellige straat voor terug en je hebt minder kans op natte voeten door overtollig water.

Vervoer

Daarnaast hebben we nog vervoer waar veel kansen liggen want hoe je het ook went of keert, de kortste route van punt A naar B is de meest duurzame route. In Vlaardingen wordt daar niet over nagedacht en daardoor worden er onnodig wegen en straten afgesloten. Leefbaar vindt dat wegen en straten die een doorgaande route door onze stad vormen niet afgesloten kunnen worden.

Nog geen milieuzone

Hoewel we blij zijn dat steeds meer mensen een elektrische auto of scooter rijden zijn wij realistisch genoeg om te weten dat niet iedereen dit kan betalen. Wij weten ook dat niet iedereen kan fietsen of lopen en daarom afhankelijk zijn van hun auto of scooter. Het gaat onze partij dan ook op dit moment te ver om milieuzones in te voeren voor oudere personenauto's.

!
  • Duurzaamheid is betaalbaar en draagt bij aan een leefbaar Vlaardingen
  • Groene tuinen stimuleren en geen terrastegelbelasting
  • Vergroening stimuleren
  • Duidelijkheid over subsidiemogelijkheden
  • C02 neutraal en gasloos bouwen
  • Geen milieuzones, zonder subsidieregelingen voor oudere auto’s