Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Economie en werkgelegenheid

In Vlaardingen is helaas te weinig werkgelegenheid, de gemeente is hier deels  verantwoordelijk voor.

Rare regeltjes en betutteling

De afgelopen jaren heb je zelf weer kunnen zien en ervaren, dat het bestuur de Vlaardingse ondernemers niet serieus neemt. Ondernemers zijn niet lastig, ondernemers willen kunnen ondernemen. Echter zij worden daarin te veel en te vaak belemmerd door de gemeente. Vanwege de vele rare regeltjes en betutteling denken (nieuwe) ondernemers wel twee keer na voordat zij zich verstigen in Vlaardingen en dat is doodzonde.

Koopzondagen

Na jarenlang politiek gevecht is dan eindelijk toch de koopzondag vrijgegeven. De winkelier kan nu eindelijk zelf beslissen of hij wel of niet open wil zijn.

Lokale aanbesteding

Nu pas beginnen ook de lokale aanbestedingen eindelijk een beetje op gang te komen, het is absurd dat de gemeente hier al jaren over doet. Wij zijn van mening dat bij inkoop of inhuur eerst gekeken moet worden naar onze lokale ondernemers. Wanneer zij dezelfde kwaliteit tegen marktconforme prijzen aanbieden gaat de opdracht naar de Vlaardingse ondernemer.

Kunnen ondernemen

De gemeente de ondernemer niet in de weg staan of dwarszitten met onnodige regels en te hoge belastingen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen wil dat ondernemers kunnen en blijven ondernemen. Daarom moet de gemeente vooral de stad actief promoten in de economische sector. Wij willen dat Vlaardingen zich in de regio profileert als een stad waar de ondernemer zich graag wil vestigen.

Kansen creëren

Wensen en ideeën van ondernemers moeten door de gemeente worden samengebracht en worden gefaciliteerd bij het uitwerken van deze plannen. Door de lijnen kort te houden en met elkaar te verbinden kunnen de ondernemers zich richten op het ondernemen en worden de kansen voor de ondernemers en Vlaardingen gecreëerd.

Unilever terrein

Op het Unilever terrein zien wij het liefst zo veel mogelijk bedrijven terugkomen want Vlaardingen heeft meer banen nodig. Mocht dit niet van de grond komen. Dan zien wij daar mogelijkheden voor onderwijs of woningen. Want niemand heeft baat bij een leegstaand bedrijventerrein zoals Vijfsluizen.

!
  • Ondernemers worden serieus genomen
  • Lokaal aanbesteden voor marktconforme tarieven
  • Geen onnodige regels en te hoge belastingen voor ondernemers