Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Integratie

Of je nu geboren bent in Vlaardingen of niet, wanneer je in Vlaardingen woont, ben je een onderdeel van de Vlaardingse samenleving. Als bewoner van deze stad tel je en doe je mee! Je hebt het recht op hulp als je dat nodig hebt. Maar je hebt ook de plicht om je normaal te gedragen.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is tegen alle vormen van discriminatie zowel negatief als positief. Laat dat helder zijn. Al veel te lang worden de integratieproblemen onder het tapijt geveegd. Wie publiekelijk de integratie problematiek durft te benoemen, wordt afgeschilderd als racist.

Gelijke monniken gelijk kappen

Wij zijn van mening door juist de problemen te erkennen, je dan in ieders belang gerichte maatregelen kunt nemen. Integratie begint bij de Nederlandse taal. Wie weigert Nederlands te leren krijgt geen hulp meer van de gemeente.

De gemeente regelt geen hypotheek voor vluchtelingen, leer de taal, zoek een baan, dan kan je een huis huren of kopen net als de rest van de Vlaardingse inwoners die elke dag hun stinkende best doen. Waarom krijgen jonge statushouders die niet op hun ouders kunnen terugvallen 200 euro meer als Vlaardingse jongeren in dezelfde situatie.

Leefbaar is voor gelijke monniken, gelijke kappen

Normen en waarden

Op straat gedraagt men zich normaal, er wordt niet gesist naar dames, homoseksualiteit is hier alom geaccepteerd en mannen en vrouwen zijn gelijk. Kunt u zich hierin vinden dan bent u van harte welkom in een mooi leefbaar Vlaardingen.

Geen betutteling

Leefbaar vindt dat de Vlaardingse migranten in hun kracht moeten worden gezet. We bieden ondersteuning aan de inwoners die hulp nodig hebben zonder deze mensen te betuttelen. Wij gaan niet in de weg gaan staan, wanneer mensen prima in staat zijn om zonder overheidsbemoeienis hun eigen kansen te creëren.

Statushouders

Vlaardingen heeft de afgelopen jaren veel meer statushouders gehuisvest dan de overheid heeft opgelegd. Leefbaar denkt dat dit minder kan. Wij hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Door dit beleid is huisvesting van onze Vlaardingse jongeren zwaar onder druk komen te staan.

!
  • Integratieproblematiek inzichtelijk en bespreekbaar maken
  • Taaleis verbinden aan uitkeringsbeleid
  • Integratiebeleid, gelijke monniken gelijke kappen
  • Minder statushouders huisvesten