Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Mobiliteit en bereikbaarheid

Hoe bereikbaar je stad is ondervind je pas wanneer je stil staat.

Dagelijks in de file op de Marathonweg of de Holysingel. Een eind om moeten fietsen of lopen omdat je nergens kan of mag oversteken.Of u nu naar uw werk gaat, boodschappen gaat doen of gewoon even een frisse neus wil halen, iedereen in Vlaardingen maakt gebruik van de wegen in de stad.

Of je nu naar je werk gaat, boodschappen gaat doen of gewoon even een frisse neus wil halen iedereen in Vlaardingen maakt gebruik van de wegen in de stad. Het is heel normaal om zo snel mogelijk van punt A naar punt B te willen reizen. Het huidige bestuur heeft er een potje van gemaakt.

Mobiliteitsplan

Al jaren werken zij aan een mobiliteitsplan, ze zijn met iedereen in gesprek maar tot een functioneel plan komen lukt maar niet. Wij snappen dat heel goed want om tot een goed plan te kunnen komen moet het huidige bestuur hun eigen achterhaalde ideeën los laten.

Juiste keuzes

Zo moeten zij moeten erkennen dat een knip bij het Sluisplein niet werkt, dat ze de levendigheid op Westhavenplaats om zeep hebben geholpen en dat ontsluiting op de Maassluissedijk van het Tracé Blankenburg de juiste keuze is om de problemen rondom de Marathonweg definitief op te lossen.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen weigert om van de Marathonweg de Berlijnse Muur te maken die Oost en West van elkaar scheidt.

Bereikbaar

Helaas, dit bestuur leert niet van haar fouten want nu moet ook de Marnixlaan weer afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Leefbaar heeft echt een andere visie op de bereikbaarheid van de stad. Woonwijken moeten meerdere ontsluitingsroutes hebben. De binnenstad en de wijkwinkelcentra`s moeten goed en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Slimme technologieën, bv bij stoplichten, moeten worden ingezet om filevorming in de stad te voorkomen. Verder draaien wij onnodige afsluitingen terug.

Fiets en wandelpaden moeten op orde zijn, Leefbaar wil een fiets- en wandelvriendelijke stad zijn zonder daarbij automobilisten onnodig dwars te zitten. Waar extra fietsenstallingen gewenst zijn, worden deze gerealiseerd.

Openbaar vervoer

Het spreekt voor zich dat het openbaar vervoer goed geregeld moet zijn en dat de metro zo snel mogelijk moet gaan rijden.

Wat Leefbaar betreft krijgt de waterbus een halte in Vlaardingen en blijven we ons inzetten bij de Metropoolregio om de tram doorgetrokken te krijgen naar het centrum en voor het behoudt van de intercity-status van Schiedam Centrum.

!
  • Op- en afritten, in welke vorm dan ook, voor het Tracé Blankenburg
  • Geen Berlijnse Muur door Vlaardingen heen
  • Westhavenplaats tweerichtingsverkeer
  • Goede verkeersdoorstroming
  • Geen onnodige afsluitingen en meerdere ontsluitingen per wijk
  • Goed openbaar vervoer en Halte waterbus in Vlaardingen