Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Stroomopwaarts

Sinds 2015 is StroomOpwaarts een feit in Vlaardingen. Dit is het bedrijf waar iedereen die een uitkering wil aanvragen naar toe gestuurd wordt. Dit omdat de gemeente alles daar heeft ondergebracht.

Werken moet lonen

VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt het goed dat mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen voor de stad. Daarnaast moet werken ook lonen anders zal niemand de bijstand vrijwillig verlaten. In andere steden lopen al proeven waarbij mensen voor een periode van 6 maanden 30% van het bijverdiende geld mogen houden. Wij vinden dat ook Vlaardingen hiernaar moet kijken!

Positieve aanpak

StroomOpwaarts moet klantgericht werken. Niet alleen voor de mensen met een uitkering, de ondernemers die mensen in dienst willen nemen, maar juist ook voor de gemeente Vlaardingen. Er moeten geen onmogelijke eisen worden gesteld aan werkzoekenden, want dit zorgt ervoor dat het bij voorbaat mislukt.  Een positieve aanpak zorgt voor de beste resultaten!

Beschutte werkplek

Naast de uitkeringsgerechtigden vallen ook mensen met een beperking onder dit bedrijf. Deze groep mensen hebben recht op een beschutte werkplek en die zijn schaars in Vlaardingen omdat we niet genoeg werkgelegenheid hebben. Het gevolg hiervan is dat deze groep mensen eigenlijk helemaal geen beschutte werkplek hebben.

Zij worden dagelijks gewoon aan de maatschappij blootgesteld zonder dat zij begeleiding krijgen en dat is een hele slechte ontwikkeling. Juist deze groep heeft recht op een veilige werkomgeving waarin zij het door henzelf gewenste steentje in de maatschappij kunnen bijdragen.

Maatwerk voor 50-plus

De 50-plussers in de bijstand verdienen extra aandacht voor hen is het heel moeilijk om een nieuwe baan te vinden en maatwerk vinden wij hier dan ook op zijn plaats.

Schuldhulpverlening

Het traject om schuldhulpverlening aan te vragen duurt nog steeds te lang. Te vaak zien we dat hierdoor de schulden verder oplopen omdat dan loonbeslag of bankbeslag bij mensen wordt gelegd. Het gevolg hiervan is dat men dan niet meer voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

Leefbaar vindt dat je dan echt je doel voorbij schiet. Door in het voortraject gebruik te maken van een financieel ondersteuner (coach) kan dit voorkomen worden. Ook moet er een nazorg traject zijn om te voorkomen dat mensen niet opnieuw in de problemen komen.

Miljoenen extra

Leefbaar vindt dat StroomOpwaarts beter moet gaan functioneren en presteren, jaarlijks komen ze geld te kort en de gemeente moet die miljoenen extra euro`s betalen. Bij de ombudsman is er veel geklaagd over de organisatie.  Wij willen snel in kaart brengen waarom deze organisatie slecht functioneert en daar hard op ingrijpen.

!
  • Stroomopwaarts moet snel op orde komen.  Er gaan te veel dingen mis!
  • Gebruik maken van een financieel ondersteuner (coach)
  • Invoeren van een nazorgtraject