Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Vlaardingen heeft meer woningen nodig. De bouw van woningen heeft door de economische crisis een achterstand opgelopen. Nu de woningmarkt aantrekt moet dit worden ingehaald. Oude sociale huurwoningen gaan daadwerkelijk op korte termijn tegen de vlakte!

Woningen voor studenten en senioren

Op dit moment is er vraag naar eengezinswoningen, zowel voor huur (sociale en vrije sector) als koopwoningen (tussen de 2 en 3 ton). Maar ook woningen voor studenten en senioren zullen onze aandacht hebben. Nu de verzorgingshuizen zijn verdwenen is er behoefte aan alternatieven. Zodat ouderen niet vereenzamen en zorg dicht in de buurt is. Huidige initiatieven, zoals Vaartland en Parc Drieën-Huysen, zijn niet voldoende.

Rotterdamwet

Uit onderzoek blijkt dat de Rotterdamwet, in Vlaardingen ontstaan in Actieplan Wonen in 2008, niet werkt! Weliswaar voorkomt de wet dat probleem wijken verslechteren. Echter het zorgt ook voor een verschuiving van de problemen. Juist daarom, is herstructureren van de probleemwijken de enige oplossing.

Duurzaam

Duurzaam bouwen is de nieuwe standaard voor woningen. Zowel voor nieuwe huur- als koopwoningen is dit de norm. Denk hierbij aan CO2 neutraal, gasloos, zonnepanelen enzovoorts. Bij het ontwikkelen van nieuwe buitenruimten dienen duurzaamheid en vergroening een vast onderdeel te zijn.

Particuliere woningverbetering

Maar ook eigenaren van oudere woningen, zoals in ‘t Ambacht, willen we stimuleren om duurzaam te investeren in hun woning. Door middel van het project particuliere woningverbetering, waarbij een huiseigenaar een lening af kan sluiten tegen een laag rentetarief, waarbij de gemeente borg staat, uit te breiden. Op dit moment is dit al mogelijk in de Westwijk, VOP en Oostwijk. Wij willen dit uitrollen naar de rest van Vlaardingen!

Starterslening

Startersleningen zijn op dit moment mogelijk als de verwervingskosten maximaal € 186.500,- zijn. Leefbaar heeft dit al  kunnen verhogen van € 160.000,- naar het huidige maximum. Wij willen dit gelijk trekken met de buurgemeenten, waar de grens nu op € 225.000,- ligt.

!
  • Inhaalslag in de bouw van eengezinswoningen, zowel voor huur (sociale en vrije sector) als koopwoningen (tussen de 2 en 3 ton).
  • Woningen voor studenten en ouderen
  • Sloop van oude sociale huurwoningen
  • Duurzaam wonen is de norm
  • Particuliere woningverbetering in heel Vlaardingen
  • Startersleningen uitbreiden tot € 225.000,-