Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Winkels, Parkeren en Horeca in de Binnenstad

Het gaat niet goed met de binnenstad, dat kan iedereen zien. De ene na de andere winkel staat leeg, de gezellige horecaterrassen aan de haven zijn niet fatsoenlijk te bereiken, de parkeergarages zijn niet te vinden, het parkeerbeleid is asociaal.

Dit alles maakt het er allemaal niet gezelliger op in de Vlaardingse binnenstad. Wij willen weer een binnenstad waar we trots op kunnen zijn!

Parkeren

Het moet voor bezoekers en winkeliers weer aantrekkelijk zijn om naar het centrum te komen. Heikel punt in Vlaardingen is het parkeren! Zonder aanpassingen van het huidige parkeerbeleid zal onze binnenstad niet veranderen.

Wij willen gratis parkeren waar en wanneer dit mogelijk is. Dit zorgt niet alleen voor meer bezoekers in de stad, maar zal ook de parkeeroverlast in aangrenzende wijken verminderen. Volgens Leefbaar zou doordeweeks tot 16 uur gratis parkeren mogelijk moeten zijn. Voor de bewoners van het centrum moet het ook mogelijk zijn om te parkeren. In de gebieden waar parkeervergunningen nodig blijven, moet de eerste vergunning gratis zijn!

Leefbaar pleit al jaren voor een evenwichtig parkeerbeleid, bestaande uit o.a. gratis parkeren, kort parkeren, vergunning parkeren en blauwe zone parkeren, zonder winstoogmerk. Parkeren mag geen melkkoe zijn voor de gemeentekas.

Winkels

Helaas kan de gemeente niet alle problemen alleen oplossen, want de winkelpanden bv. zijn niet van de gemeente. Leefbaar kan dan ook geen huren verlagen en elke politieke partij die zegt dat zij dat wel kan liegt.

Wat we wel kunnen is het  heel onaantrekkelijk maken voor vastgoedbedrijven om hun winkelpanden leeg te laten staan. Dat is dan ook wat we gaan doen. Aanpakken van het achterstallig onderhoud van de buitenruimte en weg met al die belachelijke paaltjes. Plekken creëren met groen en waar mogelijk dit combineren met speelruimte voor kinderen.

Pollers

Leefbaar wil dat de Westhavenplaats weer bereikbaar wordt, gewoon weer tweerichting verkeer laten worden en alleen afsluiten wanneer er wat te doen is op de haven.

Horeca

Voor de horecaondernemers moet de gemeente stoppen met betutteling. Gewoon een duidelijke horecanota maken die voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving, beslissen dat de horecaproef openingstijden na twee jaar definitief ingevoerd wordt.

Samenwerking

Winkel of horecaondernemers die iets leuks willen doen voor de stad moeten we faciliteren in plaats van frustreren. Moedig de samenwerking met het kunst- en cultuurveld aan, samen maken zij de stad een stuk aantrekkelijker en daar is iedereen bij gebaat.

!
  • Gratis parkeren tot 16 uur
  • Eerste parkeervergunning gratis
  • Westhavenplaats wordt weer tweerichtingsverkeer
  • Bij een bruisende binnenstad hoort aantrekkelijke horeca