Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Winkels, Parkeren en Horeca in de Wijken

Winkels

De winkelcentra in woonwijken doen het goed. Het van Hogendorp Kwartier, Plein West en de Loper zijn druk bezocht. Veel buurtbewoners, maar ook van daarbuiten doen daar hun boodschappen. De diversiteit van winkels wordt steeds groter, van kledingzaak tot fietswinkel. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is hier blij mee!

Het succes van deze winkelcentra komt mede doordat je met de auto voor de deur kan komen en het parkeren gratis is. Laat dit dan ook een voorbeeld zijn voor de binnenstad van Vlaardingen!

Parkeren

Leefbaar voert al jaren strijd over het parkeerbeleid in Vlaardingen. Bewoners willen voor hun deur kunnen parkeren. De gemeente heeft op haar beurt het probleem dat er niet genoeg parkeerplaatsen beschikbaar zijn iedereen. Daar is de gemeente overigens zelf verantwoordelijk voor. Bij herinrichting van straten zijn er veel parkeerplaatsen verdwenen en de belofte om deze elders terug te plaatsen is veelal nooit uitgevoerd.

Wij willen dat dit alsnog gebeurd! Invoering van parkeervergunningen in woonwijken is dan ook niet de oplossing. Per wijk of straat zal er gekeken moeten worden waar de problemen liggen. Want de oplossing zal voor iedere straat of wijk anders zijn! Afwijken van de parkeereis bij nieuwbouwprojecten wordt door Leefbaar niet geaccepteerd.

Overlast

Leefbaar vindt dat er in woonwijken geen overlast mag zijn door horecabedrijven. Grootschalige overlast gevende horeca hoort niet thuis in woonwijken.

!

  • Wijkwinkelcentra moeten goed bereikbaar blijven
  • Parkeren is en blijft gratis.
  • Parkeernorm wordt gehandhaafd nieuwbouwprojecten
  • Bewoners beslissen mee over projecten in hun eigen straat