Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Voorjaarsnota 2017: Sprookjes bestaan niet of toch wel?

Sprookjes bestaan niet of toch wel?

 De afgelopen jaren heeft VV2000/Leefbaar Vlaardingen gebruik gemaakt van bekende sprookjes om de inwoners van Vlaardingen te laten weten hoe de stad er voor staat. U bent van onze partij ten slotte klare taal gewend dus de partij inbreng in het Groot Vlaardingen zal u dan ook niet verrassen. Dat heb wanneer een Voorjaarsnota min of meer gelijk is aan de voorgaande jaren, toch is er een nieuw fenomeen ontstaan.

Naast VV2000/Leefbaar Vlaardingen en andere oppositiepartijen, zien nu ook diverse coalitiepartijen het licht en zijn wij dus niet meer alleen roepende in de woestijn. De noodzaak om deze Voorjaarsnota 2017 drastisch aan te passen wordt gelukkig zeer breed gedragen en wij ervaren het als zeer prettig om juist op de voor de stad zulke belangrijke beleidsnota`s (o.a. Voorjaarsnota en begroting) na al die jaren eens een keer niet lijnrecht tegenover elkaar te staan maar raads breed te zoeken naar de oplossingen en deze ook met elkaar te vinden.

Wat vinden wij van de nota die voor ons ligt?

Het was toch weer schrikken! Natuurlijk zien wij wat de wethouder van financiën probeert te bewerkstelligen, het solvabiliteitsrisico kunstmatig opkrikken, maar daar kleven echt de nodige risico`s aan zonder een door de raad vastgesteld Meerjaren Investerings Plan (MIP). Zonder MIP loop je het gevaar dat de raad door de bomen het bos niet meer ziet en zich onterecht rijk rekent. Dus bestemmingsreserves vrij laten vallen aan de algemene reserve terwijl je ze in de toekomst nog nodig hebt voor projecten kan in onze beleving uitsluitend wanneer het college bij de begroting ook een MIP aan de raad aanbiedt ter besluitvorming.

Programma`s

Voorzitter, de tijd ontbreekt om over alle onwenselijkheden te praten vanavond dus wij beperken ons tot de zaken die wij het belangrijkst achten.

Veiligheid en handhaving

Enkele weken geleden hebben de fractie`s van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de PvdA Vlaardingen op het punt gestaan om een motie in te dienen die wij dan Pssst he meisje, wilden noemen maar helaas was D66 eerder met een artikel 36 vraag of straatintimidatie ook een probleem in Vlaardingen is. Het college heeft deze vraag inmiddels beantwoord en zij weten het niet. Mevr. Solleveld en ik weten het antwoord wel en het is ja! Verder stelt het college dat men in de Den Haag bezig is met een voorstel om straatintimidatie bij wet te verbieden maar dat vinden wij te mager. Vlaardingen heeft dezelfde grootstedelijke problematieken als Rotterdam op dit dossier zullen wij echt niet afwijken. Rotterdam neemt maatregelen op in de APV vooruitlopend op het kamerbesluit en wij verzoeken het college deze lijn te volgen en ook in Vlaardingen de APV aan te passen zodat straatintimidatie aangepakt kan worden.

Groen en milieu

Riolering-motie hoosbuien, wij zijn zeer teleurgesteld voorzitter!

Verkeer en mobiliteit

De economie trekt aan en Vlaardingen wil graag een goed economisch vestigingsbeleid na streven, daar is uiteraard niets mis mee want we hebben een drastisch te kort aan werkgelegenheid in de stad, maar bij dat beleid hoort ook een goede verkeersdoorstroming en die hebben we niet. Vanaf drie uur s `middags is er geen doorkomen meer aan op de Marathonweg, richting de A20 staat de weg vast en daardoor is de ontsluiting van de wijken (van de Westwijk naar het centrum en andersom) ook volledig geblokkeerd. Toch gaat u (uw opvolgers) pas in 2021, over 4 jaar maatregelen nemen. Legt u dat nog eens uit.

Herijking parkeernota, de raad wacht al drie jaar op dit stuk, nu u geld nodig heeft voor de binnenstad wilt u ineens snel met deze nota op de proppen komen. Het parkeerbeleid is een essentieel onderdeel van de herontwikkeling of vitalisering van de binnenstad. Het debat over het huidige parkeerbeleid zal bij dat onderwerp gevoerd moeten worden en pas wanneer daar duidelijkheid over is kan je gaan bespreken hoe je dat verder in je herijking van het parkeerbeleid gaat inpassen.

Dan het onderhoudsniveau aan de buitenruimte, grote investeringen in de aankomende jaren hoera eindelijk, wij waarschuwen u al jaren! Maar voorzitter wat schetst onze verbazing ondanks deze grote investeringen blijft het niveau sober de maatstaaf op het onderhoud en daar kunnen wij ons niet in vinden zodoende dat wij mede indiener zijn van de motie die straks door de CU/SGP ingediend zal worden.

Onderwijs, economie en haven

Het actieplan economie moet hoognodig weer besproken worden gezien alle ontwikkelingen vanuit de MRDH. Vlaardingen laat kansen liggen en de raad loopt achter de feiten aan en dat vinden wij een grote zorg. Het rapport Rifkin moet nog besproken worden maar de FIA wordt gelukkig wel een feit.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is van mening dat een MBO/HBO opleiding in je stad een grote meerwaarde heeft en dat hier ook een eenmalig prijskaartje aan mag hangen. De PvdA Vlaardingen zal hier zo een amendement voor indienen wat uitspreekt dat wanneer je kiest voor de FIA je ook all-in moet zijn. Dat je als gemeenteraad zelf gelooft in de toekomst van deze onderwijsinstelling en dat doe je dus niet half in onze beleving.

Wat de ontwikkeling van de binnenstad betreft, wij zijn zeer benieuwd naar de plannen die in de maak zijn en wij gaan graag met het college in gesprek over de in onze beleving eerste stap, het laag hangende fruit. Denk aan paaltjes weg, bloembakken erin, lege panden aanpakken want ook die kunnen er attractief uitzien, Liesveld en haven belichten en vergroening, welkom borden bij de afritten en  een duidelijke smoel kiezen, zijn we haringstad of niet?

Sociaal Domein

Wij blijven ons zorgen maken over het sociaal domein. Zonder goede monitor hebben wij het gevoel dat we blind aan het varen zijn en hebben dan ook niet het gevoel dat we in control zijn. Jaarlijks moeten er grote bedragen extra betaald worden en komen er nieuwe regelingen bij maar welke bestaande regelingen goed functioneren en welke niet is voor de raad niet inzichtelijk waardoor tijdig bijsturen gewoonweg niet mogelijk is. Toch kiest het college ervoor om bijna €800.000 vanuit de reserve terug te storten in de algemene reserve. We snappen de methodiek maar we zijn er niet gerust op.

Met name de wachtlijsten bij zowel jeugdzorg en ouderenzorg is ons een doorn in het oog. Juist door nu eens met de gebruikersgroep van deze regelingen te evalueren kan de raad aanpassingen realiseren die wellicht broodnodig zijn deze gebruikerservaringen zouden ook in de monitor opgenomen moeten worden. De burenbemiddelaar, wij begrijpen niet zo goed waarom het college deze keuze maakt. Hoeveel buren gaan weer bij elkaar op de koffie nadat er bemiddeld is? Wij voelen meer voor een jongeren interventie team vooral in de Westwijk wellicht stopt daar dan de nieuwe olympische sport lammetjes gooien!

Kunst en Cultuur

De stadsgehoorzaal!
Het kan niet zo zijn dat een groep mensen zich de afgelopen jaren te pletter heeft gewerkt, alles hebben gedaan wat raad en college gevraagd hebben om vervolgens met een kluitje het riet in te worden gestuurd! VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt dat echt onbehoorlijk bestuur en wij hebben de afgelopen weken/maanden hard gewerkt met een grote groep collega`s en met de enthousiaste groep mensen van de Stads om dit voorstel zodanig aan te passen dat er duidelijkheid is over de toekomst van de Stadsgehoorzaal. Wij zijn blij met de resultaten tot nu toe en hebben alle vertrouwen in de besluitvorming morgen.

Inmiddels geven Kade 40, de Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal invulling aan de nota Kunst en Cultuur zoals door de raad is vastgesteld in januari 2013 maar hoe zit het met onze vierde grote speler van de stad het Museum Vlaardingen? Wij krijgen langzaam het gevoel dat we daar water naar de zee aan het dragen zijn en horen dan ook graag hoe het college hier tegenaan kijkt.

Melkkoe

VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt het niet kunnen dat de gemeentelijke lasten nog steeds een lekkere melkkoe zijn voor de gemeente Vlaardingen. Wanneer je deze bedragen van je inwoners vraagt mag men er ook van uit gaan dat de boel op orde is. Zolang het onderhoud aan de buitenruimte, de rioleringsproblemen, het algehele aanzicht hoe de stad erbij ligt niet op orde is zullen wij blijven strijden om de gemeentelijke belastingen omlaag te krijgen. Je krijgt waar je voor betaald en dat moet in verhouding staan met de voorzieningen in je stad!

Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van het college morgen op de ingediende moties en amendementen van vanavond en op ons betoog.